Pillanat, töltöm az oldalt...

A módszer

A Rebuild Párkapcsolat-építő Tánc® - módszer

A Rebuild® mozaikszó, a Párkapcsolat-építő Tánc (Relationship Building Dance) kifejezést foglalja magában. Olyan párokkal foglalkozó pedagógiai módszer, ami klasszikus táncpedagógiai és különböző önismereti és párkapcsolat-építő gyakorlatokat ötvöz. Preventív-edukatív módszer, azaz a problémák megelőzésére és a jobb ön- és társismeretre törekszik. Célja a párkapcsolatok, házasságok erősítése, élénkítése, elmélyítése, nem elsősorban a problémás kapcsolatok, válás szélére sodródott házasságok megmentése. Olyan eszközt hivatott a párok kezébe adni, amin keresztül felismerhetik kapcsolatuk erősségeit és növekedési területeit, és egy új nézőpontból, új nyelven keresztül ismerhetik meg egymást és önmagukat még jobban. Segít megsokszorozni a felismert erőforrásokat és a (kicsiben a tánctanulás során) megélt krízishelyzeteken át új utakat és megoldásokat találni. Ezzel a kapcsolatok megőrzésére, folyamatos fejlesztésére törekszik és a párkapcsolati problémák, válságok megelőzésére.

Önálló eszközként a párkapcsolati tanácsadásban, a házassággondozásban és a házasságra való felkészítésben, jegyesoktatásban van helye, hiszen a legtöbb esetben „egészséges kapcsolatokkal” foglalkozik - a jó még jobbá tételével, azonban megvan benne az erő és lehetőség arra, hogy pár- vagy családterapeutákkal együttműködve segítse a komolyabb kapcsolati problémák megoldását is, így a terápiában kiegészítő módszerként jelenthet segítséget. 

A módszer különlegessége, hogy a résztvevők védett környezetben, egy izgalmas, számukra örömet okozó folyamat – a tánctanulás – közben, a hétköznapi rutinhoz képest teljesen más megvilágításból ismernek rá saját maguk és párjuk viselkedésére, szokásaira, kommunikációs módszereire és konfliktuskezelési stratégiáira.

Az elmúlt 9 évben több mint 340 párral foglalkoztunk magánórák keretében – legtöbbjükkel jegyesként az esküvő előtt. Közülük sokakra igaz, hogy miután a táncban olyan közös időtöltést, hobbit és örömforrást találtak, ami kikapcsolódást jelent számukra, teret enged a másikra való osztatlan odafigyelésre és közös sikerélményhez vezet, hosszú távon is elkötelezték magukat a tánctanulás mellett, és esküvőjük után házasként rendszeres résztvevői a csoportos óráinknak és táborainknak. Így pedig egy olyan közösség alakult ki az évek során, ahol a fiatal házaspárok egymástól is tudnak tanulni és segítséget kérni az élet különböző területein, és mély barátságok születhetnek a hasonló korú és élethelyzetben lévő párok között.

A módszer különlegességei. Miben más, miben új?

  • Gyakorlat az elmélet helyett – párkapcsolati témákban az elsők, amikhez fordulunk a népszerű könyvek és nyílt előadások. Ezen túl az általános tanácsadói- és párterápiás ülések a problémák szóban történő megoldására törekszenek, míg itt gyakorlati feladatokkal találkoznak a párok.
  • Társas sport - A társunkkal való közös mozgás új élménye a tanulásba bevonja a mozgásmemóriát is, illetve együtt élhetjük át a boldogsághoz kémiai úton hozzájáruló neurotranszmitterek felszabadulását és hatását is.
  • Elvont nyelv – védett helyzet - olyan, mintha nem is a problémáról/kapcsolatról lenne szó, az itt felismert elvek az élet más területeire is átültethetők. Ha a párok a tánctanulás folyamán megtapasztalják, hogy képesek együtt sikeresen átlendülni akadályokon, lesz egy forrásélményük, amihez visszanyúlva később a bajban felidézhetik: „Ha azt megcsináltuk együtt, akkor ezt is meg tudjuk oldani!”
  • A terápia és tanácsadás negatív felhangja – sajnos, ha ma Magyarországon egy pár szakmai segítséget kér a problémák megoldásához, még mindig találkozhat a társadalmi stigmatizációval, így kudarcainkat még nehezebb beismerni és a megoldás útjára lépni. A közös élményen alapuló és a problémák megelőzésére fókuszáló módszer kívánatosabb és elfogadhatóbb lehet a párok számára a hagyományos tanácsadásnál, terápiánál.