Pillanat, töltöm az oldalt...

Tudományos háttér

A Rebuild Párkapcsolat-építő Tánc® tudományos háttere

A Rebuild Párkapcsolat-építő Tánc® tudományos hátterét a rendszerszemléletű pszichológiai elméletek adják, melyek szerint az egyénre, a párra és a családra folyamatosan hatást gyakorol az őket körülvevő környezet és annak változásai, az egyénekben zajló lelki folyamatok és a tagok közötti interakciók. Így nem lehet a párkapcsolatot csupán egy-egy jellemzőjét kiragadva megismerni, hiszen az emberben önmagában életének és személyiségének különböző területei összefonódva alkotnak egységes egészet, és a másik emberrel történő interakciókban a felek is folyamatosan hatással vannak egymásra. A rendszerszemlélet másik fontos felismerése, hogy az egész, az egység több, mint a részek összessége. David H. Olson professzor nevét szeretnénk még kiemelni itt: 40 éves, párokkal végzett kutatásának egyik nagy eredménye a párkapcsolatok 12 legfontosabb pillérének felismerése és leírása volt, ez az elmélet szintén fontos eleme munkánknak.

A Rebuild Párkapcsolat-építő Tánc® módszerének részét képezik különböző egyéni, páros- és csoportos feladatok, gyakorlatok és beszélgetések, amik a táncban megtapasztalt élményekhez szervesen kapcsolódnak, és a felmerülő témákat segítenek elmélyíteni, más oldalról is megközelíteni és átélni.

Módszerünk hiánypótló tudományos hatásvizsgálata a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájában, doktori kutatási téma keretein belül zajlott sikerrel, eredményeink publikálásra kerültek mind szakmai, mind népszerű közönség számára elérhető fórumokon (Lásd a lenti linken).

Kattints ide a letöltésért

 

Nemzetközi publikáció

Doktori disszertáció, tézisek